Alternate Text
Vill du sälja bilen? Hos oss är det gratis, du behåller din bil under tiden och slipper prutare.
Önskar du hjälp?

Kontakta oss nedan,

vi hjälper dig gärna!

Alternate Text
Vill du köpa bil?
Provkörd av proffs och testad på
190 punkter - med 2 års garanti
Önskar du hjälp?

Kontakta oss nedan,

vi hjälper dig gärna!

Felaktiga inloggningsuppgifter.

Integritetspolicy

Syfte

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Garantibil Sverige AB, org. nr. 556905-5279, (”Garantibil”) i samband med tillhandahållandet av webbplatsen under domännamnet www.garantibil.se (”Webbplatsen”), använder cookies och behandlar samt skyddar personuppgifter.

Garantibil värnar om din personliga integritet. Personuppgifter behandlas med respekt och sparas under hög säkerhet. Garantibil följer de lagar och regler som finns och endast personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Genom att fortsätta använda Webbplatsen godkänner du Garantibils användning av cookies, behandling av personuppgifter samt denna integritetspolicy.

Cookies

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies är små textfiler som innehåller data. Vid uppkoppling mot en webbplats kan cookies sparas på och senare även hämtas från din dator. En permanent cookie sparas på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras endast tillfälligt i datorns minne och försvinner när webbläsaren stängs.

Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner och för att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. Cookies är också möjliga att använda för att följa en användares surfande.

Användning av cookies på Webbplatsen

Cookies används på Webbplatsen främst för att göra Webbplatsen lättare att använda, för att spara sökningar, språkinställningar och för att hantera användarautentisering.

Garantibil kan även använda cookies för inhämtning av trafikinformation, för att följa användarens rörelsemönster och sökningar på Webbplatsen samt trafik mellan Webbplatsen och Garantibils annonsörers och partners webbplatser. Informationen används för mätning av trafik och konsumentanalys samt för att förbättra funktionalitet och upplevelse på Webbplatsen.

Hindra åtkomst genom webbläsarens säkerhetsinställningar

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ofta hantera detta genom inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar, så att du inte alls tar emot cookies, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator. I datorns webbläsare kan du ofta också radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det dock innebära att Webbplatsen inte kan användas fullt ut.

Tredjepartscookies

Det kan förekomma s.k. tredjepartscookies på Webbplatsen. Tredjepartscookies kommer ofta från annonsörer på Webbplatsen, eller från oberoende webbanalys- och trafikmätningsleverantörer.

Garantibil samt eventuella tredjepartsleverantörer kan kombinera cookies från första part med cookies från tredje part för att samla in och använda information med syftet att optimera och marknadsföra Garantibils tjänst baserat på användarnas tidigare besök på Garantibil.se. Vid marknadsföring kan Garantibil även använda sig av information från tredje part såsom ålder, kön och intressen.

Personuppgifter m.m.

Personuppgifter är bl.a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om användares identitet.

För att kunna använda Garantibils tjänster för inloggade användare krävs att vissa närmare personuppgifter lämnas ut till Garantibil. Garantibil använder sådana personuppgifter på sätt som anges i användarvillkoren för sådan tjänst och i den delen hänvisas till användarvillkoren.

Garantibil kommer automatiskt även att inhämta vissa andra uppgifter om användare, som uppgifter om användning av Webbplatsen, inloggning i tillhandahållna tjänster, konsumtionsmönster och IP-adresser. Information kan inhämtas genom användandet av cookies i enlighet med ovan.

Behandling och hantering av personuppgifter

I den mån inhämtad information innehåller personuppgifter behandlas informationen endast i syfte att tillhandahålla ianspråktagna tjänster och för att fullgöra Garantibils skyldigheter och utöva Garantibils rättigheter i samband med användarens bruk av sådana tjänster. Sådana uppgifter kan också komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla tillhandahållna tjänster och för statistiska ändamål. Garantibil följer allmänt vedertagen praxis för att hålla inhämtad information säker.

Garantibil kan komma att sälja användarstatistik i samlad och aggregerad form. Sådan statistik innehåller inte någon personlig information och kan inte hänföras till identifierbar användare.

Användarens personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att Garantibil ska kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot användaren, samt i den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Kontakt och information

Användaren har rätt att gratis en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av användarens personuppgifter som förekommer. Användaren kan även begära rättelse av behandlade personuppgifter. Begäran ska tillställas Garantibils kundservice på kundservice@garantibil.se.

Om du har frågor om Garantibils användning av cookies och hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy går det också bra att kontakta Garantibils kundsrevice.

Föränderlighet

Garantibil kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy vid förändrade rutiner för användning av cookies och behandling av data samt för att följa lagstadgade krav.